Allemansrätten in Zweden - do's & don'ts

Het recht voor iedereen - the freedom to roam - in Zweden

Allmännsrätt is een term die wordt gebruikt in Zweden om te verwijzen naar het principe van 'allemansrecht'. Dit recht geeft mensen het recht om vrij door de natuur te wandelen, te fietsen, te kamperen en bessen en paddenstoelen te plukken, ongeacht wie de grondeigenaar is. Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten van het Zweedse allemansrecht:

1. Vrijheid van toegang: In Zweden hebben mensen het recht om vrij door de natuur te dwalen, zolang ze geen schade aanrichten aan het milieu of eigendommen van anderen.

2. Kampeerrecht: Onder allemansrätt mogen mensen vrij kamperen in de natuur, op voorwaarde dat ze dit doen op redelijke afstand van woningen en niet voor langere tijd op dezelfde plek blijven.

3. Plukrecht: Het is toegestaan om wilde bessen, paddenstoelen en bloemen te plukken voor persoonlijk gebruik. Commercieel plukken is echter verboden.

4. Vuur maken: Het is toegestaan ​​om een ​​kampvuur te maken, maar alleen op plaatsen waar dit geen gevaar oplevert voor bosbranden en mits men het vuur volledig dooft na gebruik.

5. Honden: Honden moeten onder controle worden gehouden en mogen geen schade aanrichten aan vee of wild.

6. Afval: Bezoekers van de natuur worden geacht hun afval mee terug te nemen en het milieu schoon te houden.

Het allemansrecht moedigt mensen aan om te genieten van de prachtige natuur van Zweden, maar het gaat hand in hand met verantwoordelijkheid en respect voor de omgeving en anderen.

Uitleg over het Allemansrätt van Zweden - Vrijheden, beperkingen, verantwoordelijkheid en respect. Ga op reis met Holmstock Travel en ervan die vrijheid.

Allemansrätt Zweden

De schoonheid van de natuur en de rust die deze je biedt wordt versterkt door het gevoel dat je mag genieten van haast volledig vrijheid. Je mag vrijwel overal vrij bewegen en verblijven. Een nachtje buiten overnachten en een gezellig vuurtje biedt ook direct de gelegenheid om je eten buiten te bereiden.

Dit gevoel is onbetaalbaar en heel bijzonder!

 • een reeks

  Het allemansrecht in Zweden is niet vastgelegd in één specifieke tekst

  ..maar eerder in een reeks wetten, regels en gewoonten die samen het recht op toegang tot de natuur vormen. Het is een combinatie van officiële wetgeving en traditionele gebruiken die de vrije toegang tot en het gebruik van de natuur regelen.

 • milieubescherming

  De belangrijkste wetgeving

  .. die van invloed is op allemansrätt is de milieubeschermingswetgeving, die regels bevat met betrekking tot onder andere kamperen, vuur maken en afvalbeheer. Daarnaast zijn er verschillende richtlijnen en aanbevelingen van instanties zoals de Zweedse toeristenvereniging en natuurbehoudsorganisaties die het allemansrecht interpreteren en promoten.

 • Zweedse overheid

  Specifieke wetteksten met betrekking tot het allemansrätt

  Als je op zoek bent naar specifieke wetteksten of regelgeving met betrekking tot allemansrätt, zou je moeten zoeken naar de relevante wetten met betrekking tot natuurbehoud, milieubescherming en landgebruik in Zweden. Deze kunnen echter alleen beschikbaar zijn in het Zweeds, omdat ze officiële juridische documenten zijn die worden gepubliceerd door de Zweedse overheid.

Officiële Zweedse bronnen:

In Zweden zijn er verschillende instanties en websites die waardevolle informatie verstrekken over het allemansrecht en de toegang tot de natuur. Hier zijn enkele belangrijke bronnen die mensen kunnen raadplegen voor richtlijnen en advies inzake het allemansrätt:

 1. Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency): Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het beheer en de bescherming van het milieu in Zweden. Hun website biedt uitgebreide informatie over allemansrätt, inclusief richtlijnen voor verantwoordelijk gedrag in de natuur.
 2. Visit Sweden: De officiële toeristische website van Zweden biedt niet alleen informatie over reizen en accommodaties, maar ook tips en advies voor het verkennen van de Zweedse natuur, inclusief informatie over allemansrätt en outdooractiviteiten.
 3. Friluftsfrämjandet (The Swedish Society for Nature Conservation): Deze organisatie promoot outdooractiviteiten en natuurbehoud in Zweden. Hun website bevat nuttige informatie en richtlijnen voor het genieten van de natuur volgens allemansrätt.
 4. Länsstyrelsen (County Administrative Boards): Elk Zweeds graafschap heeft een Länsstyrelsen, een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor regionale aangelegenheden, waaronder natuurbehoud. De websites van deze instanties bevatten vaak lokale informatie en richtlijnen met betrekking tot allemansrätt en outdooractiviteiten.
 5. Allemansrätten.se: Deze website is specifiek gewijd aan allemansrätt en biedt informatie en advies over hoe dit recht verstandig en respectvol kan worden uitgeoefend.

Door deze bronnen te raadplegen, kunnen bezoekers van Zweden nuttige richtlijnen en advies vinden om optimaal te genieten van de natuurlijke schoonheid van het land, in overeenstemming met het allemansrecht.

CO2 reductie in de reiswereld - Reisbureau Holmstock Travel streeft naar een gezonder en beter milieu en draagt bij aan het CO2 initiatief van Stripe.

Holmstock Travel

Onze bijdrage via Stripe Climate Badge

Uiteraard zijn al onze reizen zo samengesteld dat we rekening houden met en respectvol omgaan met de natuur én met de locale culturen en gewoontes. Ook doen wij een financiële bijdrage in de zin van een CO2 compensatie via het Stripe Climate Badge programma.

 • Waarschuwingen

  In Zweden wordt van mensen verwacht dat ze het allemansrecht respecteren en naleven, maar er zijn ook sancties voor het niet naleven van deze regels, hoewel ze voornamelijk gericht zijn op het voorkomen van schade aan het milieu en eigendommen van anderen, eerder dan op het straffen van individuen.

  Waarschuwingen: Bij overtredingen kunnen individuen in eerste instantie een waarschuwing krijgen van autoriteiten zoals de politie of natuurbeheerders. Dit kan dienen als een educatieve maatregel om mensen bewust te maken van de regels en de mogelijke gevolgen van hun gedrag.

 • Boetes

  In ernstigere gevallen kunnen boetes worden opgelegd voor overtredingen van het allemansrecht, met name als het gedrag leidt tot significante schade aan de natuur of eigendommen van anderen. De hoogte van de boetes kan variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding.

  Houdt er ook goed rekening mee dat sociale controle onderling een grote rol speelt in de Scandinavische landen. Mensen schrikken er niet voor terug je fel aan te spreken of zelfs 'live' te gaan met je via social media. Je wordt gezien en men ervaart de natuur als 'bijzonder waardevol'.

 • Verboden toegang

  In extreme gevallen, zoals herhaalde of ernstige schendingen van het allemansrecht, kunnen individuen verboden worden om bepaalde gebieden te betreden of gebruik te maken van bepaalde privileges zoals kampeerrechten in de natuur.

  Het is belangrijk op te merken dat de nadruk in Zweden ligt op voorlichting, preventie en het bevorderen van verantwoordelijk gedrag in de natuur, eerder dan op het bestraffen van individuen. Het allemansrecht wordt gezien als een waardevolle traditie die bijdraagt aan het genot en behoud van de Zweedse natuur, en het wordt over het algemeen gerespecteerd door zowel de lokale bevolking als bezoekers.

Vuur maken in Zweden - Alemannsrätt - Wat is toegestaan en wat is verboden - Gezellig op vakantie in Scandinavië met reisbureau Holmstock Travel

Vuur maken - Allemansrätt

Let op het vuurverbod in de zomer

Ja, in Zweden kan er tijdens bepaalde periodes van het jaar een vuurverbod van kracht zijn, vooral tijdens droge en warme periodes om het risico op bosbranden te minimaliseren. Deze verboden kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden en de beoordeling van de autoriteiten.

 • Veilig vuur maken

  In Zweden en Finland zul je vaak zg. fire-pits aantreffen, meestal met een eraan vastgeketend rooster waarom je een worstje kunt grillen of een pannetje op zou kunnen laten rusten. Ons advies is het om uitsluitend van dit soort gelegenheden gebruik te maken en niet 'wild' ergens een vuurtje te gaan stoken. Vooral niet zonder enig eigen, geschikt, gereedschap.
  TIP: Houdt je (kamp)vuur vooral klein en beheersbaar.
  Vuur maken in een natuurreservaat is niet toegestaan!

 • Brandrisk app

  Wellicht is het beste advies dat we kunnen geven: altijd de media goed in de gaten te houden. Televisie, krant, internet en apps. Zoek altijd up-to-date informatie over de waarschuwingen en risico's betreffende het bosbrandgevaar. Dit ben je verplicht!

  Wij gebruiken o.a. deze app: brandrisk ute
  Deze is te vinden via de android play store.

 • WEES ALERT:

  Het maken van een kampvuur kan een geweldige ervaring zijn, maar het is essentieel om veiligheidsmaatregelen te nemen om zowel de gebruikers als de natuur te beschermen. Hier zijn vijf veelgemaakte fouten bij het maken van een kampvuur die gevaarlijk kunnen zijn:

  Het vuur te groot maken:

  Gevaren: Een te groot vuur kan snel uit de hand lopen en leiden tot een ongecontroleerde brand.

  Voorkomen: Bouw het vuur klein op en voeg geleidelijk brandstof toe. Houd het vuur beheersbaar en zorg ervoor dat het niet hoger of breder wordt dan nodig.

  Onvoldoende voorbereiding van de vuurplaats:

  Gevaren: Een kampvuur maken op een onvoorbereide plek kan leiden tot branden die zich via de grond verspreiden, vooral in droge of beboste gebieden.

  Voorkomen: Maak een vuurplaats door een cirkel van stenen te maken en het gebied eromheen vrij te maken van droog gras, bladeren en andere brandbare materialen. Graaf indien mogelijk een ondiepe kuil om het vuur in te maken.


  WIND EN WATER:

  Let heel goed op de wind. Vonken kunnen zich snel en ver verspreiden en direct op meerdere plekken brand veroorzaken.
  Heb als mogelijk een voorraad bluswater beschikbaar of zorg voor een (kleine) brandblusser.

 • WEES ALERT:

  Gebruik van verkeerde brandstoffen:

  Gevaren: Het gebruik van nat of groen hout kan leiden tot rookontwikkeling en vonken die brand kunnen veroorzaken. Brandbare vloeistoffen zoals benzine zijn extreem gevaarlijk.
  Voorkomen: Gebruik droog, dood hout en vermijd het gebruik van vloeibare brandstoffen. Gebruik kleine takken en aanmaakhout om het vuur te starten, en voeg daarna grotere stukken hout toe.


  Niet goed doven van het vuur
  :

  Gevaren: Een kampvuur dat niet goed wordt gedoofd, kan opnieuw ontbranden en een bosbrand veroorzaken.
  Voorkomen: Zorg ervoor dat je het vuur volledig dooft door water over de as te gieten, de resten om te roeren en meer water toe te voegen totdat alles koud aanvoelt. Zorg ervoor dat er geen smeulende resten achterblijven.

  Het vuur onbeheerd achterlaten:

  Gevaren: Een onbeheerd vuur kan snel uit de hand lopen door wind of andere omstandigheden, wat kan leiden tot ongecontroleerde branden.
  Voorkomen: Laat een kampvuur nooit onbeheerd achter. Zorg ervoor dat er altijd iemand in de buurt is om het vuur in de gaten te houden en om direct in te grijpen als dat nodig is.  Door deze fouten te vermijden en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je genieten van een veilig kampvuur dat geen gevaar oplevert voor jezelf en je gezelschap of de natuur.

Geniet van het allemansrätt

Tot slot is er maar één goed advies dat we je kunnen meegeven en dat is: Geniet van het allemansrätt.
Je hebt de vrijheid en die voelt zó bijzonder goed. Met respect voor de natuur en voor de dieren alsook voor andere mensen die je onderweg gaat ontmoeten. Het geeft je rust en draagt bij aan een heerlijk gevoel van gemoedsrust.

Ga je op reis met HOLMSTOCK TRAVEL dan nemen we je vanzelf mee de natuur in. In Scandinavië staat de natuur voor je klaar zodra je de deur uitloopt.

Holiday Dreams Pillow van Holmstock Travel

GRATIS: Holiday Dreams Pillow

Boek nu je reis bij HOLMSTOCK TRAVEL en ontvang het gratis Holiday Dreams Pillow zodat je alvast vooruit kunt dromen over je aanstaande vakantiereis en uitgeslapen kunt vertrekken.

neem nu contact op