Voorwaarden - Basis Goed

Geldigheid: Indien u straks een reis gaat boeken kunnen de reis-specifieke voorwaarden soms anders zijn dan hieronder omschreven. Definitief zijn altijd de voorwaarden die u ontvangt samen met uw offerte of overeenkomst. Wij gebruiken de algemene voorwaarden VvKR als basis voorwaarden. De reis-specifieke voorwaarden vullen deze aan en zijn altijd leidend cq. hebben prioriteit.


Informatie in twee delen:
deel 1: Reis-specifieke voorwaarden (zie verder op deze pagina)
deel 2: Algemene voorwaarden (VvKR) ook als PDF download


1.  De reis-specifieke voorwaarden voor deze reis:

Ons voorstel - de offerte:
Het voorstel, de offerte, heeft een geldigheid van 10 dagen en is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de gekozen opties voor transport, accommodaties en activiteiten. Mocht u na deze termijn besluiten tot boeking over te gaan, dan zullen wij u graag voorzien van een nieuw voorstel, rekening houdend met de actuele beschikbaarheid. Wij willen u erop wijzen dat op het moment van opmaken van het voorstel er nog geen reserveringen zijn gemaakt of opties zijn genomen voor transport, accommodaties en/of activiteiten. Mocht het voorkomen dat een bepaalde faciliteiten of accommodatie niet beschikbaar zijn op het moment van boeken, dan zullen wij u voorzien van een vergelijkbaar alternatief. Wij benadrukken dat een wijziging invloed kan hebben op de uiteindelijke prijs zoals vermeld in het oorspronkelijke voorstel. Ook willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat alle vermelde prijzen als dagprijzen worden gehanteerd. Het is belangrijk op te merken dat de prijs op het moment van boeking kan afwijken van het oorspronkelijke reisvoorstel. Gaat u akkoord met een voorstel dan dient u dit schriftelijk te bevestigen. Dat kan uitsluitend per e-mail en altijd inclusief het doorgeven van de persoonsgegevens van alle reizende personen (naam, achternaam, geslacht, geboortedatum & het nummer van het paspoort). Daardoor is er sprake van een 'definitieve boeking' en komt er hiermee een reisovereenkomst tot stand. Vanaf dat moment heeft u als reiziger geen recht meer om de overeenkomst te herroepen en is er sprake van een betalingsverplichting.


Betalingen:
- Aanbetaling: 25% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Bootovertochten 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Vliegtickets 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Huurauto: 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.

- Betaling van het restantbedrag: Uiterlijk 8 weken voor vertrek.

Wij sturen op drie momenten een iDEAL betalingsverzoek:
1) Bij tot stand komen van de overeenkomst
2) 12 weken voor vertrek voor de helft van het restant en
3) 9 weken voor vertrek voor het overgebleven restantbedrag.

Op die manier betaalt u overzichtelijk, in drie termijnen.
Let op: Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient de volledige factuur door u betaald te zijn. Indien de vertrekdatum binnen een periode van 9 weken ligt, dan betaalt u bij bestelling direct 100% van de reissom.

 

 

Annuleringen: 
- Vliegtickets kunnen bij het goedkoopste tarief niet worden geannuleerd. 
- Administratiekosten bij annuleren, aanpassen, omboeken of bij een indeplaatsstelling van of in het kader van een bevestigde reisovereenkomst, berekenen wij op basis van een uurtarief van € 65,- gerekend aan de hand van de werkelijke uren die wij maken om uw annulering te behandelen en af te ronden.


Bijzonderheden:
- Houdt rekening met een boete bij roken in de accommodaties.

Aanvaarding van de Voorwaarden 
Door het plaatsen van een bestelling bij Holmstock Travel (hierna te noemen "Wij", "Ons" of "Onze"), bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

Aansprakelijkheid voor Risicovolle Activiteiten 
Bij deze erkent en aanvaardt u dat bepaalde activiteiten, producten of diensten die door ons worden aangeboden, inherent risico's met zich mee kunnen brengen. U stemt ermee in dat u als klant zelf verantwoordelijk bent voor het inschatten van dergelijke risico's en dat u vrijwillig deelneemt aan dergelijke activiteiten of gebruikmaakt van dergelijke producten of diensten op eigen risico.

Geen Aansprakelijkheid 
U stemt ermee in dat Wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige vorm van schade, verlies, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw deelname aan risicovolle activiteiten of het gebruik van onze producten of diensten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, financiële, emotionele, fysieke en juridische schade, directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade of strafschade.

Afstand van Claims 
Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, doet u hierbij afstand van enig recht om een vordering, klacht, rechtszaak, actie of procedure tegen ons in te dienen met betrekking tot enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met risicovolle activiteiten of het gebruik van onze producten of diensten.

Scheidbaarheid 
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing.

Toepasselijk recht 
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Door het accepteren van onze Algemene Voorwaarden en het plaatsen van een bestelling, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u het niet eens bent met enige bepaling in deze voorwaarden, dient u geen bestelling te plaatsen. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

  

2.  Algemene voorwaarden conform het VvKR:

 

Algemene Voorwaarden conform het VvKR
Holmstock B.V. handelend onder de naam Holmstock Travel

 

Tekst volgt